EXCELLGATE

Latest

Feb
11
A Feasibility study using Monte Carlo Simulation

A Feasibility study using Monte Carlo Simulation

This work aimed to prepare a feasibility study for establishing a flexible packaging plant in Sofia, Bulgaria. The client was
4 min read
Feb
09
Инвестиране в природосъобразни и социално отговорни компании: ролята на корпоративния сектор за стимулиране на социалните иновации

Инвестиране в природосъобразни и социално отговорни компании: ролята на корпоративния сектор за стимулиране на социалните иновации

-------------------------------------------------------------------------------- Публичният сектор днес е изправен пред предизвикателства, като бърза смяна на технологиите, демографски, социални и климатични промени. В тази
13 min read
Jan
10
Лизинг или покупка чрез кредит?

Лизинг или покупка чрез кредит?

Не е тайна, че малките фирми срещат трудности при набирането на капитал за инвестиции. Тази предпоставка (наред с други причини) кара много дружества да гледат на лизинга като алтернативно средство за финансиране.
7 min read