ESG

Feb
09
Инвестиране в природосъобразни и социално отговорни компании: ролята на корпоративния сектор за стимулиране на социалните иновации

Инвестиране в природосъобразни и социално отговорни компании: ролята на корпоративния сектор за стимулиране на социалните иновации

-------------------------------------------------------------------------------- Публичният сектор днес е изправен пред предизвикателства, като бърза смяна на технологиите, демографски, социални и климатични промени. В тази
13 min read