За нас


Екселгейт е независима консултантска компания, създадена с цел да предлага услуги в областта на недвижимите имоти и частният капитал. Стремим се да използваме знанията и опита си, за да предоставяме най-добрите решения на инвестиционната общественост. Мотивът за нашия екипен подход е убеждението, че клиентите трябва да се възползват от колективния ни опит в различни индустрии. Гордеем се, че разбираме и отговаряме на индивидуалните нужди на различни инвеститори и кредитори, както и на управляващи дружества и специалисти по несъстоятелност.


Когато инвеститорите в дялов капитал или дълг се нуждаят от независима оценка на стойността, ние сме квалифицирани да изразим своето компетентно мнение. Стремим се да осигурим обективна и независима гледна точка, като спазваме общоприетата бизнес етика. Вярваме, че постигането на нашите цели минава през задълбочено разбиране на областта, в която работим, както и на непрекъснато професионално развитие. От фундаментално значение за нас са грижата за клиента, взаимното уважение и отчетността. Смятаме, че подобни взаимоотношения са основополагащи за едно успешно партньорство.